Cửa Lò tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách năm 2022

Đăng ngày 22/06/2022

Nhằm tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác cho vay vốn tín dụng chính sách ưu đãi trên địa bàn thị xã, chiều ngày 22/6, Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Cửa Lò đã phối hợp với UBND phường Nghi Tân và các tổ chức chính trị xã hội nhận uỷ thác phường tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách năm 2022.

Trong thời gian 01 buổi, các học viên là thành viên Ban giảm nghèo phường, Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn, khối trưởng các khối và các tổ chức nhận uỷ thác phường đã được đại diện Ngân hàng chính sách xã hội thị xã giới thiệu về giải pháp tăng cường vai trò của Ban giảm nghèo cấp phường trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội; Vai trò của khối trưởng trong hoạt động tín dụng chính sách; Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động uỷ thác cho vay đối với tổ chức Hội, đoàn thể cấp phường cũng như Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Thông qua buổi tập huấn nhằm giúp các học viên nắm vững được những chủ trương, chính sách, trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội; Để từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách của Nhà nước, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Dự kiến, trong tháng 6 này, Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Cửa Lò sẽ tổ chức tập huấn tại các phường còn lại, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm./.

Đàm Hiền – Duy Quý