Nghi Thu: 9/9 chi bộ tổ chức thành công Đại hội theo Điều lệ Đảng

Đăng ngày 22/06/2022

Chiều ngày 22/6, Nghi Thu tổ chức hội nghị tổng kết kế hoạch số 21 – KH/ĐU ngày 18/3/2022 của Đảng uỷ phường Nghi Thu về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Dự hội nghị có lãnh đạo các phòng, ban Thị uỷ, Đoàn chỉ đạo của Thị uỷ tại phường, Uỷ viên BCH Đảng bộ phường và các đ/c chi uỷ viên các chi bộ.

Nghi Thu có 9 chi bộ với gần 400 đảng viên, trong đó có 4 chi bộ khối, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ Công an phường và 1 chi bộ Quỹ tín dụng nhân dân. Thực hiện kế hoạch số 21 – KH/ĐU, ngày 18/3/2022 của Đảng uỷ phường về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 – 2025, đến ngày 5/6/2022 đã có 9/9 chi bộ đã tổ chức đại hội theo Điều lệ Đảng, đạt tỷ lệ 100%. Nhìn chung, Đại hội các chi bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025 thực hiện đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc bầu cử Chi uỷ, Bí thư, Phó bí thư chi bộ khoá mới,  đảm bảo số lượng, chất lượng, trình độ học vấn, chuyên môn, chính trị, có cơ cấu hợp lý, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết trong nhiệm kỳ tới.

Tại hội nghị, bên cạnh đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch số 21 – KH/ĐU ngày 18/3/2022 của Đảng uỷ phường Nghi Thu, các đại biểu cũng đã thảo luận chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, nhằm tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, Thị xã và phường cho các chi bộ thực hiện./.

Mỹ Hạnh  – Tạ Nhật