Cửa Lò: Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội nông dân năm 2019

Đăng ngày 14/05/2019

Sáng ngày 14/5, Hội nông dân thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị tập huấn công tác Hội năm 2019 cho gần 170 học viên là cán bộ chuyên trách Thị hội, Ban chấp hành Hội nông dân cơ sở và các Chi hội trưởng, Chi hội phó 71 chi hội đóng trên địa bàn.

th

Trong thời gian một ngày, các học viên đã được trao đổi một số chuyên đề nhằm giúp đội ngũ làm công tác hội hiểu rõ hơn về các nội dung liên quan đến Nghị quyết Đại hội Hội nông dân tỉnh Nghệ An, Hội nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Chuyên đề: 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Một số vấn đề về nghiệp vụ quản lý và chi vay vốn Ngân hàng chính sách – xã hội. Và trong đợt tập huấn này, Hội nông dân thị xã cũng đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội từ nay đến hết năm 2019.

th1

th2

Qua lớp tập huấn giúp học viên nắm bắt được những nội dung cơ bản về hoạt động công tác Hội trong tình hình mới hiện nay, giúp cán bộ cơ sở có thêm nhiều kiến thức để vận dụng vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương mình; tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình, đóng góp vào việc xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh./.

Đàm Hiền – Ngọc Ánh