Cửa Lò – Tập huấn kỹ năng truyền thông và các kỹ thuật chuyên môn triển khai các hoạt động về ‘Cải thiện dinh dưỡng”

Đăng ngày 04/08/2023

Sáng ngày 4/8, Trung tâm y tế thị xã Cửa Lò – Tập huấn kỹ năng truyền thông  và các kỹ thuật chuyên môn triển khai các hoạt động về “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.

Trong thời gian 01 ngày, 90 học viên làm công tác y tế tại Trung tâm, các trạm y tế, CTV dân số và cán bộ phụ trách y tế tại trường học đã được truyền đạt kỹ năng., tầm quan trọng về công tác chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em, các kỹ thuật chuyên môn triển khai các hoạt động về “Cải thiện dinh dưỡng”. Hướng đến mục tiêu chung là cải thiện tình trạng dinh dưỡng thấp còi, chăm sóc sức khoẻ, nâng cao thể trạng và tầm vóc của trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Đàm Hiền – Duy Quý