Cửa Lò – Tiến hành lắp đặt đồng hồ cho xe điện 04 bánh

Đăng ngày 04/08/2023

Sáng ngày 4/8, tại phường Nghi Thuỷ, 06 chủ xe điện 4 bánh đầu tiên tiến hành lắp đặt đồng hồ tính cước phục vụ cho du lịch.

 

Theo công văn 1199 của UBND thị xã về niêm yết và quản lý giá cước cho xe điện trên địa bàn, Cửa Lò đã vận động các chủ xe điện lắp đặt đồng hồ tính cước. Chủ trương của thị xã là tất cả các lái xe điện phải hoàn thành lắp đặt đồng hồ trước ngày 15/8 tới đây. Sau khi lắp đặt, giá cước tính đối với các xe điện chạy cự ly 10m đến 500m là 35.000 đồng; Cự ly 500m tiếp theo cộng thêm 15.000 đồng (Tổng 50.000 đồng cho km đầu tiên). Cự ly từ km thứ 2 trở đi giá sẽ là 30.000 đồng/km.

 

Các chủ xe điện tuỳ chọn nhà cung cấp, tuy nhiên phải được cấp thẩm quyền kiểm tra, đo lường và kẹp chỉ mới được lưu hành./.

Đàm Hiền – Duy Quý