Cửa Lò: Tập huấn kỹ năng hành chính năm 2017

Đăng ngày 24/11/2017

Chiều nay: 24/11, UBND thị xã Cửa Lò đã tổ chức tập huấn kỹ năng hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

zz1

Trong thời gian một buổi, 120 học viên là Chuyên viên các phòng, ban chuyên môn UBND thị xã; Công chức văn phòng, Thống kê, Tài chính, Kế toán, Địa chính, Xây dựng, Văn hóa xã hội, Tư pháp, Hộ tịch, của 7 phường; Văn thư, Kế toán các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS, đã được Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, tập huấn một số nội dung kỹ năng hành chính cơ bản như: Kỹ năng soạn thảo văn bản;  kỹ năng giao tiếp, nghe, nói, phản hồi và kỹ năng thuyết trình khi tiếp xúc với người dân.

zz2

zz11

zz22

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao việc thực hiện chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong văn hóa giao tiếp ứng xử, văn hóa công sở của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã trong thực hiện trách nhiệm phục vụ nhân dân.

 Ngọc Ánh