Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022 sẻ diễn ra tại Cửa Lò 23/6/2022

Đăng ngày 22/06/2022

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm sẽ diễn ra vào sáng 23/6/2022 tại thị xã Cửa Lò. Để góp phần cho hội nghị thành công, Ban tuyên giáo Thị ủy Cửa Lò đã tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các phường triển khai thực hiện tốt nội dung Công văn số 748-CV/BTGTU ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, các phường tập trung tuyên truyền, chia sẻ thông tin trên hệ thống Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử, mạng xã hội về công tác tổ chức và các hoạt động của hội nghị. đồng thời tuyên truyền trên cổng chào với nội dung “Chào mừng đại biểu về dự hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022!” và treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại khu vực diễn ra hội nghị.
Đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất.

Nguyễn Hữu