Cửa Lò sẻ kiểm tra trách nhiệm của người sử dụng lao động

Đăng ngày 01/12/2017

Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò: Nguyễn Thị Dung vừa ký ban hành Quyết định số 3009, ngày  22/11/2017 về việc Thành lập Đoàn kiểm tra trách nhiệm của người sử dụng lao động tại các đơn vị để nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các doang nghiệp, đơn vị sản xuất trên địa bàn thị xã Cửa Lò năm 2017

ct1

Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thị Dung

Theo đó Đoàn kiểm tra trách nhiệm của người sử dụng lao động tại các đơn vị để nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất trên địa bàn thị xã Cửa Lò năm 2017 nói trên gồm 06  thành viên, trong đó Phó Chánh thanh tra thị xã Nguyễn Tuấn Ngọc làm Trưởng đoàn; Phó Trưởng phòng LĐTBXH Võ Huy Hường và Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thị xã Hoàng Anh Điều làm Phó đoàn , Phó Chủ tịch LĐ lao động thị xã Phan Văn Nam và 2 cán bộ của Bảo hiểm xã hội thị xã là Đinh Văn Ba và Chế Thị Hải Yến làm Thành viên

Quyết định  nói trên cũng giao nhiệm vụ cho Đoàn kiểm tra trách nhiệm của người sử dụng lao động tại các đơn vị để nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các doang nghiệp, đơn vị sản xuất trên địa bàn thị xã Cửa Lò đề xuất Chủ tịch UBND thị xã xử phạt hành chính đối với những người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định về đóng Bảo hiểm xã hội, BHYT, BH thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định hiện hành..

 

                                                                             Khắc Giang