15 đơn vị thuộc UBND thị xã được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2017

Đăng ngày 01/12/2017

Ngày 28/11/2017, UBND thị xã tổ chức cuộc họp Ủy viên UBND thị xã để tiến hành 1 số nội dung quan trọng trong đó có việc xếp loại cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

td1

Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò: Doãn Tiến Dũng

Theo đó, trong số 12 phòng trực thuộc UBND thị xã thì có 6 phòng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm: Phòng nội vụ, Văn hóa thông tin, Kinh tế, Thanh tra, Tư pháp và Phòng quản lý đô thị

10 đơn vị sự nghiệp được xếp loại có 5 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm cứu hộ và phòng chống thiên tai, Văn phòng đăng ký cấp quyền sử dụng đất, Đội quản lý trật tự đô thị và Ban quản lý nghĩa trang.

Trong số 7 phường thì có 4 phường được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm: Nghi Thu, Nghi Hải, Nghi Hòa và Nghi Thủy. 3 phường còn lại được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ: Nghi Tân, Thu Thủy và Nghi Hương.

                                                                             Khắc Giang