Cửa Lò rà soát việc tổ chức Lễ cầu siêu, ngày hội Hoa đăng, Khinh khí cầu năm 2022

Đăng ngày 13/07/2022

Chiều ngày 13/7, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị rà soát nhiệm vụ tổ chức Lễ cầu siêu, thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ và ngày hội Hoa đăng, Khinh khí cầu năm 2022. Đồng chí Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì. Trưởng các phòng, ban thị xã, các đơn vị, tổ chức đoàn thể liên quan, Trung tâm hỗ trợ phát triển thanh niên Nghệ An, Công ty Sài Gòn Chiến Thắng, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Nghi Thu, Nghi Hương và Nghi Hải cùng dự.
Theo báo cáo của phòng Văn hóa Thông tin thị xã, công tác chuẩn bị tổ chức chuỗi hoạt động  Lễ cầu siêu, thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ và ngày hội Hoa đăng, Khinh khí cầu năm 2022 đã được các phòng ban, đơn vị, UBND các  phường triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong đó công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của các hoạt động được đẩy mạnh. Các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đã được xây dựng và triển khai. Hiện công tác chỉnh trang tại Đài tưởng niệm liệt sỹ thị xã ở Nghi Thu để tổ chức  Lễ cầu siêu, thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ  cơ bản hoàn thành. Phường Nghi Hải và các đơn vị liên quan cũng đang tập trung cho ngày hội hoa đăng năm 2022 tại khu vực nhà hàng Lam Giang.
Tại hội nghị, các phòng ban, đơn vị, UBND các phường cũng đã đề xuất một số ý kiến nhằm tổ chức tốt các hoạt động trên. Đại diện Công ty Sài Gòn Chiến Thắng cũng đã báo cáo công tác chuẩn bị cho việc lần đầu tiên tổ chức ngày hội Khinh khí cầu tại quảng trường Bình Minh thị xã Cửa Lò. Giới thiệu cách bố trí, quy trình vận hành của Khinh khí cầu và điều kiện đảm bảo an toàn cho người tham gia…
Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban thị xã, UBND các phường và đơn vị liên quan. Mục đích của việc tổ chức chuỗi hoạt động trên của thị xã là nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ, vừa góp phần quảng bá du lịch Cửa Lò tới du khách thập phương.
Hữu Lương – Ngọc Ánh