Cửa Lò: Tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ.

Đăng ngày 13/07/2022

Chiều ngày 13/7, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78 ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Về dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Xuân Thủy – Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Nghệ An; Lê Thanh Long – Phó BT Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã. Các đồng chí Võ Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thị xã và Lê Quang Trung – Giám đốc NHCSXH thị xã đồng chủ trì hội nghị.
Trong 20 năm qua, các chương trình tín dụng chính sách xã hội của Trung ương đã được thị xã Cửa Lò triển khai kịp thời, có hiệu quả đến các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn.Qua đó, từng bước khẳng định vai trò của tín dụng chính sách là công cụ, giải pháp quan trọng, có tính nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tiễn phát triển của thị xã trong công tác giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Khi mới bắt đầu thành lập, NHCSXH thị xã chỉ thực hiện 03 chương trình tín dụng, đến nay đơn vị đã đón nhận và triển khai 09 chương trình ưu đãi với tổng dư nợ hơn 204 tỷ đồng, gấp 18,5 lần so với thời điểm nhận bàn giao, tập trung vào 4 chương trình, gồm: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và giải quyết việc làm. Giai đoạn 2002 – 2022, NHCSXH thị xã đã thực hiện tín dụng ưu đãi cho vay  19,7 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số đạt hơn 571 tỷ đồng; Hỗ trợ gần 2,2 ngàn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; Thu hút và tạo việc làm cho 4,1 ngàn lao động; Xây dựng gần 900 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường. Bên cạnh tăng trưởng thì chất lượng tín dụng luôn được cải thiện và nâng cao. Tỷ lệ nợ quá hạn trên địa bàn giảm từ 6,4% tại thời điểm nhận bàn giao xuống còn 0,06% năm 2022. Tín dụng chính sách đã thực sự trở thành công cụ hữu hiệu trong giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Dịp này, có 2 tập thể và 6 cá nhân đã được Tổng giám đốc NHCSXH khen thưởng vì đã có thành tích tiêu biểu trong 20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định 78 của Chính phủ. UBND thị xã khen thưởng 4 tập thể và 9 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ – CP của Chính phủ trên địa bàn thị xã./.
Đàm Hiền – Duy Quý