Cửa Lò ra mắt mô hình “Vận động nhân dân vùng giáo chấp hành tốt pháp luật, xây dựng văn minh đô thị”

Đăng ngày 31/03/2023

Sáng ngày 31/3, Công an thị xã Cửa Lò đã tổ chức Lễ ra mắt mô hình dân vận khéo “Vận động nhân dân vùng giáo chấp hành tốt pháp luật, đoàn kết chung sức xây dựng văn hóa, văn minh đô thị”. Dự lễ ra mắt có: Thượng tá Hồ Văn Thi – Phó Trưởng phòng PV05, Công an tỉnh; Các đồng chí trong Ban dân vận Thị ủy, MTTQ, Phòng văn hóa thông tin thị xã; Các đồng chí lãnh đạo Công an thị xã cùng Đội trưởng các đội nghiệp vụ và đại diện lãnh đạo Công an 07 phường.


Những năm gần đây, tình hình ANTT trên địa bàn thị xã Cửa Lò nói chung, an ninh tôn giáo nói riêng được giữ vững, không xảy ra điểm nóng, phức tạp về ANTT, nhân dân đoàn kết, thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng sinh hoạt tôn giáo trái phép, lấn chiếm, mở rộng khuôn viên sinh hoạt tôn giáo, mua bán chuyển nhượng đất… không xin phép, không làm thủ tục theo quy định của pháp luật. Mặt khác, hiện nay các thế lực thù địch, phản động, các tín đồ tôn giáo cực đoan, chống đối thường xuyên tác động, lôi kéo, hướng lái một bộ phận nhỏ bà con giáo dân chấp hành chưa tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước  và quy định của địa phương; Gây chia rẽ giữa chính quyền và nhân dân, tạo khoảng cách giữa Lương dân –  Giáo dân , tác động không nhỏ vào phong trào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Mô hình dân vận khéo“Vận động nhân dân vùng giáo chấp hành tốt pháp luật, đoàn kết chung sức xây dựng văn hóa, văn minh đô thị” ra đời sẽ góp phần vào việc xây dựng hiệu quả các phong trào toàn dân bảo vệ ANTT nói chung và phong trào trong đồng bào công giáo nói riêng, tiến tới xây dựng thị xã Cửa Lò thành điển hình kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị.

Buổi lễ đã thông qua báo cáo khảo sát, các Nghị quyết, kế hoạch, Quyết định, quy chế hoạt động, đồng thời ra mắt Ban chỉ đạo mô hình dân vận khéo “Vận động nhân dân vùng giáo chấp hành tốt pháp luật, đoàn kết chung sức xây dựng văn hóa, văn minh đô thị” trên địa bàn thị xã Cửa Lò./.

Đàm Hiền – Ngọc Ánh