Cửa Lò: Ra mắt mô hình Tự quản về ANTT phường Thu Thủy

Đăng ngày 25/09/2018

Chiều ngày 25/9/2018, phường Thu Thủy tổ chức hội nghị ra mắt mô hình Tự quản về ANTT. Dự hội nghị có các đ/c Trung tá Thái Doãn Thành – Phó trưởng phòng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Công An Tỉnh Nghệ An; Đại tá Hồ Minh Thắng – Trưởng công an Thị xã Cửa Lò.

an

Mô hình Tự quản về ANTT phường Thu Thủy hiện có 100 thành viên, trong đó lực lượng nòng cốt là hội viên CCB với 40 người, Đoàn thanh niên 20 người, Hội phụ nữ 20 người và Hội nông dân 20 người. Với chức năng nhiệm vụ tham mưu giúp UBND phường thực hiện tốt công tác bảo vệ ANTT trên địa bàn. Đặc biệt là thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của các cấp có thẩm quyền về công tác ANTT cho nhân dân.

an1

an3

Đây là mô hình điểm đầu tiên trên địa bàn Thị xã Cửa Lò, sẽ góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng ý thức tự giác của nhân dân trong việc đảm bảo trật tự đô thị, trật tự khu dân cư. Qua đó, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở.

an4

Dịp này, các thành viên trong tổ đã ra mắt và nhận nhiệm vụ và đảm bảo thực hiện đúng với quy chế hoạt động đã đề ra./.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh