Cửa Lò: Ra mắt mô hình phòng chống BLGĐ gắn với tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình

Đăng ngày 26/06/2023

Chiều 26/6, tại phường Nghi Hải, Phòng văn hóa thông tin Thị xã phối hợp với Trung tâm VHTT và TT Cửa Lò, UBND phường Nghi Hải tổ chức lễ ra mắt mô hình phòng chống BLGĐ gắn với tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam cấp Thị xã năm 2023.

Tại buổi lễ, BTC đã thông qua Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Quyết định thành lập Ban chủ nhiệm CLB và Quyết định thành lập CLB phòng chống BLGĐ gắn với tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam.

Theo đó, CLB “Phòng, chống bạo lực gia đình gắn với tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam” gồm có 43 thành viên, được tổ chức sinh hoạt theo định kỳ đề ra, với phương châm “mỗi thành viên là một hạt nhân tuyên truyền” trong công tác phòng chống bạo lực gia đình. Đồng thời, tập hợp các gia đình có nhu cầu tham gia sinh hoạt để giao lưu, học hỏi, chia sẻ kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình, tuyên truyền Luật phòng chống bạo lực gia đình…

Việc ra mắt Mô hình “phòng chống bạo lực gia đình gắn với tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam” cấp Thị xã năm 2023 được Cửa Lò chọn phường Nghi Hải và được thực hiện điểm tại khối Hải Giang 1, qua đó sẽ góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình tại địa phương, để Cửa Lò tiếp tục nhân rộng và chọn làm mô hình cấp Tỉnh trong thời gian tới.

Ngay sau khi ra mắt, các thành viên CLB đã được cán bộ truyền thông Tỉnh tuyên truyền các nội dung của chuyên đề xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng chống bạo lực gia đình./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý