HĐND thị xã triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Đăng ngày 26/06/2023

Chiều ngày 26/6, dưới sự chủ trì của đồng chí: Lê Thanh Long – Phó bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thị xã, Thường trực HĐND thị xã đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Quang – UV BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Quang Tiêu – UV BTV Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQVN thị xã; Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã; Các phó trưởng ban chuyên trách HĐND thị xã; Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND thị xã; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN 7 phường. 
Theo báo cáo tại cuộc họp, trong 6 tháng đầu năm, HĐND thị xã cơ bản đã thu được kết quả tốt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các nghị quyết HĐND thị xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương. Thường trực HĐND đã phối hợp với UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã và các phường tổ chức tốt các kỳ tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và thị xã theo quy định; Phối hợp với UBND thị xã tham gia tiếp công dân, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo có hiệu quả; Duy trì và thực hiện tốt giao ban định kỳ hàng tháng và giao ban quý; Các Ban HĐND thị xã đã tổ chức các đợt giám sát theo Kế hoạch của HĐND thị xã,..
Tại hội nghị, nhiều vấn đề đã được các đại biểu tham dự hội nghị trao đổi, thảo luận về trả lời các ý kiến, kiến nghị mà cử tri 7 phường quan tâm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm; một số vấn đề về công tác cán bộ, vệ sinh môi trường,…; Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thị xã giải trình một số nội dung của các đại biểu tham dự. Đồng thời, nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, trong đó tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND thị xã trên tất cả các lĩnh vực; Nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết tốt đơn thư; Chuẩn bị nội dung và tổ chức các kỳ họp (thường lệ, chuyên đề) của HĐND thị xã 6 tháng cuối năm đạt kết quả tốt,…
Dương Tân – Ngọc Ánh