Cửa Lò quán triệt Nghị quyết số 21-BCHTW khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới

Đăng ngày 26/01/2018

Sáng ngày 26/1/2018, Thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị Quán triệt Nghị quyết số 21 NQ/TW BCH Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, tập huấn triển khai đề án xã hội hóa phương tiện tránh thai (818).

ds

Tham gia hội nghị có trên 200 đại biểu là Ban dân số KHHGĐ, khối trưởng, cộng tác viên dân số 7 phường trên địa bàn Thị xã Cửa Lò.

ds3

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được Bác sĩ CK I Nguyễn Bá Tân – Chi cục trưởng chi cục Dân số – KHHGĐ Tỉnh Nghệ An trình bày những nội dung của Nghị quyết số 21 NQ/TW BCH Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và Nghị quyết 137 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 21 NQ/TW.

ds2

Ngoài ra, các đại biểu còn được cán bộ truyền thông Đề án 818 Bộ y tế triển khai một số nội dung của Đề án 818 về “Xã hội hóa phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/SKSS giai đoạn 2016 – 2020.”

ds1

ds4

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Dung – Phóa chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò nhấn mạnh:  Đây là những nội dung quan trọng, góp phần giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế – xã hội. Vì vậy các đại biểu tham gia tập huấn cần phải lĩnh hội đầy đủ để nắm vững nội dung và triển khai thực hiện tốt ở cơ sở, đặc biệt là đối với địa bàn vùng biển như Thị xã Cửa Lò./.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh