Nghi Thu đại hội đại biểu Hội nông dân phường lần thứ XI

Đăng ngày 26/01/2018

Sáng ngày 26/1/2018, phường Nghi Thu long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội nông dân phường lần thứ XI nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tham dự đại hội có lãnh đạo Hội nông dân Tỉnh, Hội nông dân Thị xã Cửa Lò, lãnh đạo địa phương và 99 đại biểu tiêu biểu đại diện cho Hội nông dân phường.

nd

Đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội nông dân phường Nghi Thu đã đạt được những kết quả quan trọng trong 3 phong trào trọng tâm của nông dân cũng như trong xây dựng tổ chức hội. Hội đã tham mưu cho chính quyền các cấp có các chính sách hỗ trợ, phối hợp tổ chức tốt các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp sang dịch vụ du lịch, thương mại, tiểu thủ công nghiệp.

nd1

nd2

nd3

nd5

Đặc biệt là sản xuất một số sản phẩm nông nghệp theo hướng phục vụ du lịch. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp từ 11 tỷ năm 2012 đến năm 2017 tăng 14 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng từ 5- 7%/năm, thu nhập từ chăn nuôi đạt từ 7 – 8 tỷ đồng/năm. Công tác phát triển hội viên luôn được chú trọng, trong nhiệm kỳ Hội đã kết nạp được 146 hội viên, đưa tổng số hội viên trong toàn phường lên 912 hội viên.

nd6

nd7

nd4

Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, các đại biểu đã thảo luận đưa ra mục tiêu phương hướng cho nhiệm kỳ mới, với trọng tâm là đổi mới nội dung phương thức hoạt động gắn với xây dựng tổ chức hội vững mạnh, vận động và hướng dẫn nông dân tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng phường Nghi Thu giàu mạnh và văn minh.

nd8

nd9

Đại hội đã bầu ra 13 đ/c vào BCH Hội nông dân phường khóa XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu 10 đ/c đi dự đại hội đại biểu Hội nông dân Thị xã Cửa Lò tới đây./.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh