Cửa Lò nghe báo cáo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khoá XIII

Đăng ngày 20/10/2022

Chiều ngày 20/10, Ban thường vụ Thị uỷ Cửa Lò tổ chức tiếp cầu hội nghị trực tuyến về thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khoá XIII. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Hồng Toan – Bí thư Thị uỷ; Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã; Các đồng chí Uỷ viên BTV Thị  uỷ, Uỷ viên BCH Đảng bộ thị xã; Trưởng phó các ban, ngành, đoàn thể; Các đồng chí Bí thư, Phó bí thư Đảng uỷ các phường; Bí thư, báo cáo viên các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị uỷ.

Tại hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khoá XIII. Trong thời gian 7 ngày từ ngày 3 – 9/10/2022, BCH TW Đảng khoá XIII đã họp hội nghị lần thứ 6 để xem xét, thảo luận cho ý kiến các vấn đề quan trọng; BCH TW Đảng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng và ban hành nhiều Kết luận, Nghị quyết quan trọng về các vấn đề: Tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 – 2025. Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tiếp tục đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 khoá X về tiếp tục phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; Báo cáo công tác tài chính Đảng; công tác cán bộ…

Thông qua việc được quán triệt các nội dung cốt lỗi của hội nghị, BTV Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ Đảng tích cực phổ biến rộng rãi kết quả của hội nghị TW 6 khoá XIII đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất, đồng thuận từ đó thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

                                                      Nguyễn Hương – Tạ Nhật