Cửa Lò: 163 ky ốt, bãi xe đã sớm hoàn trả mặt bằng

Đăng ngày 20/10/2022

Với tinh thần tự giác khẩn trương của các ky ốt trong việc thực hiện chủ trương tháo dỡ ky ốt để trả lại một bãi biển vốn nổi tiếng xinh đẹp và thơ mộng. Sau thời gian thực hiện đến này, ngày 20/10 đã có 163 ky ốt và bãi đậu xe tháo dỡ xong hoàn toàn, 08 ky ốt đang trong quá trình tháo dỡ chưa xong và 45 ky ốt đã được chuyển đồ về đang trong quá trình chuẩn bị tháo dỡ. Chỉ duy nhất 09 ky ốt ở phường Thu Thủy vẫn chưa chuyển đồ về.
Thời hạn để các ky ốt tự tháo dỡ đã gần hết rất mong người dân cùng đồng thuận với thị xã để sớm hoàn thành trước thời hạn.
Cụ thể:
1. Phường Thu Thủy:
– Đã tháo dỡ xong 56 ky ốt và 07 bãi xe:
– Các ky ốt đang tháo dỡ chưa xong 03 ốt.
– Số ky ốt đã chuyển đồ về chưa tháo dỡ: 29 ốt.
– Số ky ốt chưa chuyển đồ về: 09 ốt (01; 03; 11; 64; 67; 68; 71; 73; 74).
2. Phường Nghi Thu:
– Đã tháo dỡ xong 50 ky ốt và 05 bãi xe số
– Các ốt đang tháo chưa xong 02 ky ốt.
-Còn ky ốt đã chuyển đồ về chưa tháo dỡ: 04 ky ốt.
3. Phường Nghi Hương:
– Đã tháo dỡ xong 41 và 04 bãi xe
– Các ốt đang tháo dỡ chưa xong 03 ky ốt.
– Còn ky ốt đã chuyển đồ về chưa tháo dỡ: 12 ốt
BQL đô thị