Cửa Lò: Lễ công bố triển khai dự án đóng mới 2 tàu vỏ composite

Đăng ngày 01/12/2015

tau

Tại phường Nghi Thủy – Thị xã Cửa Lò sau khi triển khai Nghị Định 67/CP đã có 4 chủ tàu thuyền đăng ký đóng tàu mới khai thác hải sản xa bờ và đã được UBND Tỉnh Nghệ An phê duyệt vào ngày 16/1/2015. Đến nay, đã có 2 tàu của ông Hoàng Văn Hoa và ông Phùng Bá Thu được Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam giải ngân với số tiền gần 25 tỷ đồng để tiến hành đóng mới vào ngày 17/11/2015, tại học viện Thủy sản Nha Trang – Khánh Hòa, với kích thước của mỗi tàu dài 24m, rộng 6,5m, cao 3,5m, công suất máy chính của tàu là 822CV.

Đây là chính sách có ý nghĩa quan trọng trong phát triển thủy sản, và không chỉ đối với bà con ngư dân, mà còn có vai trò quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc phòng và chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

Mỹ Hạnh  – Tạ Nhật