Cửa Lò làm việc với các đơn vị liên quan đến công tác chỉnh trang hệ thống đường dây điện và hệ thống cáp các nhà mạng.

Đăng ngày 22/10/2020

Dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Văn Hùng – Phó chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, chiều ngày 22/10, UBND thị xã đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan đến công tác chỉnh trang đường dây điện và hệ thống cáp các nhà mạng trên địa bàn.

Ngay sau khi ban hành công văn 283, phòng quản lý đô thị thị xã đã phối hợp với UBND các phường, Điện lực Cửa Lò và các nhà mạng, gồm: VNPT, VIETTEL, FPT và Truyền hình cáp  tiến hành rà soát hệ thống cáp các nhà mạng, cột điện, đường dây điện lực cần chỉnh trang, bó gọn lại. Trên địa bàn còn 15 tuyến đường chính, 58 tuyến đường trong khu dân cư cần được chỉnh trang và 90 cột điện, cột nhà mạng bị hư hỏng cần tháo dỡ và thay thế. Sau khi rà soát, Điện lực Nghệ An đã chủ trì phối hợp với các nhà mạng đã tiến hành chỉnh trang bó cáp trên 6 tuyến đường chính của thị xã. Đối với những tuyến còn lại, hiện nay do Cáp điện lực với nhà mạng đang lẫn vào nhau,làm mất mỹ quan đô thị.

Nhấn mạnh về công tác đảm bảo an toàn lưới điện và tạo mỹ quan đô thị trên địa bàn, đồng chí Võ Văn Hùng – Phó chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các đơn vị liên quan cần có phương án rà soát, thống kê lại các cột điện hư hỏng, hệ thống đường điện có nguy cơ mất an toàn trên các tuyến đường. Yêu cầu Phòng quản lý đô thị chủ trì cùng với Ban quản lý đô thị, UBND các phường lên kế hoạch, lộ trình cụ thể từng phường, từng tuyến đường để tiến hành phối hợp với các nhà mạng, điện lực triển khai thực hiện chỉnh trang, bó cáp; Ưu tiên chỉnh trang tại các tuyến đường xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, đường cờ, đường hoa và tuyến đường triển khai thi công. Đối với các cột điện xuống cấp, Phòng Quản lý đô thị, Điện lực, UBND các phường cần kiểm tra; Với những cột điện xuống cấp nghiêm trọng cần phải thay thế ngay và sớm có lộ trình để từ nay đến năm 2021 phải thay thế xong những cột điện hư hỏng còn lại..

Đàm Hiền – Tạ Nhật