Công điện về phòng chống bão số 8 của UBND thị xã Cửa lò.

Đăng ngày 22/10/2020