Cửa Lò: Làm tốt công tác BHYT học đường (phát sóng NTV ngày 29/10/2019)

Đăng ngày 30/10/2019

Là địa phương nhiều năm thực hiện hiệu quả công tác BHYT cho học sinh, hàng năm, BHXH Thị xã Cửa Lò đã phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và Phòng Giáo dục và đào tạo Thị xã và cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh tham gia BHYT theo quy định, nhằm đảm bảo quyền lợi cũng như nghĩa vụ cho học sinh trên địa bàn.