Cửa Lò: Tham gia hội nghị trực tuyến về phòng chống tham nhũng

Đăng ngày 31/10/2019

Sáng ngày 31/10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến triển khai, quán triệt luật phòng chống tham nhũng và Nghị định 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tố cáo. Về dự và triển khai các văn bản có đồng chí Hồ Thu An – Trưởng phòng tuyên truyền, kiểm tra các quyết định văn bản luật, pháp chế – Thanh tra Chính phủ; Cấp Tỉnh có đ/c Lê Hồng Vinh – UVBTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND Tỉnh; đại diện các Sở, ban, ngành. Về phía thị xã Cửa Lò, đ/c Nguyễn Thị Dung – Phó chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Truc tuyên 3

Truc tuyen1

Luật phòng chống tham nhũng năm 2018  bao gồm 10 chương và 96 điều được Quốc hội thông qua vào ngày 20/11/2018 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

Kế thừa những nội dung trong Luật phòng chống tham nhũng năm 2005, Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 (sửa đổi) có nhiều điểm mới như: Trong 96 điều thì có tới 46 điều nói về phòng ngừa tham nhũng là chính; Mở rộng phạm vi điều chỉnh của luật ra khu vực ngoài nhà nước và có những quy định riêng về các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước; Bổ sung quy định về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng chống tham nhũng; Công khai minh bạch về hoạt động của các cơ quan, đơn vị đây là một trong những chế định có hiệu quả nhất trong phòng chống tham nhũng; Trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân cầm quyền; Quy định cụ thể về việc chuyển đổi vị trí công tác; điều chỉnh rõ ràng về nghĩa vụ kê khai tài sản và mở rộng đối tượng kê khai tài sản; phương thức và thời điểm kê khai tài sản; Bổ sung quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về kê khai tài sản, quy định của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước; Mở rộng hơn hình thức tiếp nhận thông tin về tham nhũng…

Truc tuyên 4

Truc tuyen2

Luật phòng chống tham nhũng năm 2018  ra đời nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế trong luật phòng chống tham nhũng năm 2005. Xây dựng một cơ chế phòng ngừa tham nhũng toàn diện và sâu rộng. Đảm bảo đồng bộ với quy định mới trong các đạo luật quan trọng khác được Quốc hội thông qua và nhằm nâng cao mức độ tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Cũng trong thời gian này, hội nghị cũng thông qua nội dung nghị định 31/2019/ NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tố cáo./.

                                                         Nguyễn Hương – Ngọc Ánh