Cửa Lò tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 10/2019

Đăng ngày 29/10/2019

Chiều ngày 29/10, Ban tuyên giáo Thị ủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị Cửa Lò tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 10 năm 2019. Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Ban tuyên giáo Thị ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Cửa Lò;  Bí thư  các đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Thị ủy; Các đồng chí là báo cáo viên Thị xã, báo cáo viên các đảng bộ, chi bộ cơ sở  tham dự.

bcv

Trong thời gian 1 buổi, hơn 70 học viên đã được đồng chí Lê Hồng Hà- Phó giám đốc Trung tâm Chính trị TX Cửa Lò truyền đạt một số nội dung quan trọng liên quan đến tình hình thế giới trong thời gian qua và Công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; Đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của thị xã Cửa Lò trong thời gian tới.

Phan Thành