Cửa Lò kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo

Đăng ngày 30/07/2015

tuyengiao 

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Nguyễn Nam Đình – Tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, Phan Công Lưu phó bí thư thường trực thị ủy, chủ tịch HĐND Thị xã, Doãn Tiến Dũng –Phó bí thư thị ủy, chủ tịch UBND Thị xã, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị thị xã, bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và đội ngũ báo cáo viên trên địa bàn cùng cán bộ làm công tác tuyên giáo ở Cửa Lò đã nghỉ hưu.

quang thiuy

tuyengiao2

Sau khi ôn lại truyền thống ngành tuyên giáo Việt Nam trong 85 năm qua, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm làm công tác tuyên giáo ở thị xã Cửa Lò. Trước hết, công tác tuyên giáo đã bám sát và gắn chặt với thực tiễn của thị xã để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Tích cực tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, chính sách của đảng và nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương; Qua đó góp phần đưa kinh tế Cửa Lò tăng trưởng hàng năm đạt 9,8% năm, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định.

tuyengiao3

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Nam Đình – Tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy biểu dương những đóng góp của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của thị xã trong thời gian qua; Đồng thời mong muốn ngành tuyên giáo cần đẩy mạnh nghiên cứu, truyền bá chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của đảng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; Nắm chắc tình hình cơ sở, dư luận nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong điều hành, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; Nâng cao cảnh giác cách mạng, tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác tư tưởng và chăm lo bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức chính trị nhằm góp phần xây dựng thị xã Cửa Lò vững mạnh toàn diện.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Hữu Lương