Cửa Lò không bị ảnh hưởng bởi hiện tượng cá chết.

Đăng ngày 27/04/2016

Các loại hải sản được khai thác từ vùng biển này luôn tươi nồng hương vị biển cả, mặc cho thông tin về hiện tượng cá chết hàng loạt trên vùng biển một số tỉnh Miền Trung.

 

 

Thanh Bình 

Đài Truyền Hình Cửa Lò