Cửa Lò khai mạc kỳ họp thứ 9-HĐND Thị xã khóa IV

Đăng ngày 09/07/2014

Sáng nay: 9/7/2014, Cửa Lò đã khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND Thị xã khóa IV nhiệm kỳ 2011 – 2016 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH – QPAN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.

Theo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm, Thị xã Cửa Lò đã đạt được những kết quả quan trọng. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên trên 2.470 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2013 và đạt 52,2% kế hoạch. Trong đó, các ngành dịch vụ đạt trên 1.064 tỷ đồng, công nghiệp xây dựng 1.225 tỷ, nông – lâm – ngư 152,6 tỷ đồng…Công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm thu được nhiều kết quả tốt. Văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, nhất là chất lượng dạy học, phổ cập giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tại kỳ họp này, Ban kinh tế-xã hội-HĐND thị xã Cửa Lò cũng đã báo cáo kết quả thẩm tra việc thực hiện nhiệm vụ KT-XH; Ban pháp chế HĐND thị xã báo cáo kết quả thẩm tra về tình hình hoạt động tư pháp, nội chính 6 tháng đầu năm; Thường trực HĐND thị xã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp  và một số nội dung quan trọng khác. Kỳ họp thứ 9- HĐND Thị xã Cửa Lò khóa IV nhiệm kỳ 2011 – 2016 sẽ diễn trong 2 ngày từ ngày 9 đến ngày 10/7/2014.

Mỹ Hạnh – Tạ Nhật