Cửa Lò giải ngân 600 triệu đồng hỗ trợ người dân chăn nuôi bò

Đăng ngày 09/07/2014

Sáng nay: 9/7/2014, Hội nông dân tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội nông dân TX Cửa Lò tổ chức triển khai giải ngân nguồn vốn vay dự án chăn nuôi bò hàng hóa cho 30 hội viên Hội nông dân ở 2 phường: Nghi Thu và Nghi Hòa.

Theo đó, trong thời gian 24 tháng, mỗi hội viên tham gia dự án được vay 20 triệu đồng, với lãi suất 0,7%/ tháng (8,4%/năm), với tổng số tiền giải ngân 600 triệu đồng. Đây là nguồn vốn hỗ trợ các hộ phát triển kinh tế, tạo việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, mở rộng quy mô chăn nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho hội viên nông dân trên địa bàn thị xã.

Được biết, trước khi tổ chức giải ngân nguồn vốn vay nói trên, Hội nông dân TX đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi bò hàng hóa cho các hội viên tham gia vay vốn./.

Đàm Hiền-Duy Quý