Cửa Lò: Bế mạc kỳ họp thứ 9 HĐND – Khóa IV

Đăng ngày 10/07/2014

Sáng nay: 10/7, kỳ họp thứ 4 HĐND Thị xã Cửa Lò khóa IV tiếp tục ngày làm việc thứ 2 với nội dung chất vấn, và trả lời chất vấn. Trong phiên chất vấn này có 2 vấn đề được cử tri quan tâm và được các đại biểu chất vấn trong kỳ họp này, đó là: Công tác quản lý xe điện trong thời gian qua, đặc biệt là việc để cho loại hình phương tiện này phát triển tràn lan gây mất trật tự ATGT, làm ảnh hưởng đến hình ảnh văn minh của khu đô thị du lịch. Vấn đề thứ 2 là tình trạng bán hàng rong và ăn xin trá hình diễn ra trong thời gian qua làm bức xúc trong du luận quần chúng nhân dân. Các vấn đề trên đã được các đại biểu trả HĐND chất vấn và được đại diện các phòng, ngành và lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thị xã trả lời  sát thực, đáp ứng với mong muốn của cử tri.

Sau gần hai ngày làm việc hẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ đầy trách nhiệm kỳ họp thứ 9, HĐND TX Cửa Lò khóa IV, nhiệm kỳ 2011- 2016 đã kết thúc thành công. HĐND Thị xã Cửa Lò yêu cầu các cấp ngành, địa phương, cơ quan đơn vị triển khai thực hiện nội dung các nghị quyết của kỳ họp, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2014, tích cực thi đua lập nhiều thành tích chào mừng 20 năm ngày thành lập Thị xã Cửa Lò.

Mỹ Hạnh-Tạ Nhật