Hội liên hiệp phụ nữ Cửa Lò: Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp

Đăng ngày 12/07/2014

Thời gian qua Hội phụ nữ Cửa Lò đã triển khai thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp nên đến nay nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đề ra đều đạt và vượt. Tiêu biểu là phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã thu hút 100% hội viên tham gia; 98,5% cán bộ công nhân lao động nữ đạt danh hiệu thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch” cũng thu được kết quả tốt. 6 chương trình trọng tâm của Hội được chị em hưởng ứng tích cực, nhất là chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Đặc biệt, chương trình công tác cũng như các phong trào thi đua đã được Hội lồng ghép với việc thực hiện Chỉ thị 0 3 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nên đem lại hiệu quả thiết thực.

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp và kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, Hội nghị còn tập thảo luận các giải pháp, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

                                                                            Hữu Lương – Tạ Nhật