Cửa Lò khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính K9

Đăng ngày 18/06/2018

Sáng 18/6/2018, Thị ủy Cửa Lò phối hợp Trường Chính trị Tỉnh Nghệ An, Trung Tâm bồi dưỡng Chính trị Thị xã khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính K9 Thị xã Cửa Lò – Khóa học 2018 – 2019. Dự lễ khai giảng có các đ/c Phan Tiến Dũng – Phó giám đốc Trường Chính trị Tỉnh, Lê Thanh Long – Phó bí thư thường trực Thị ủy.

ct

Lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính K9 Thị xã Cửa Lò – Khóa học 2018 – 2019 có 66 học viên, đến từ các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Thị xã Cửa Lò.

ct3

ct2

Trong thời gian 14 tháng, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 6 học phần gồm 10 môn học, tập trung vào các nội dung: Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Hệ thống chính trị, nhà nước pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác đảng, MTTQ và các đoàn thể nhân dân; Tình hình nhiệm vụ của địa phương. Đồng thời, sau phần học lý thuyết các học viên còn được đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở.

ct1

ct6

ct5

Khóa học nhằm trang bị những kiến thức cơ bản và rèn luyện cho học viên có phương pháp luận khoa học, tư tưởng, đạo đức chính trị vững vàng. Để từ đó, học viên nâng cao đạo đức cách mạng, vận dụng vào công tác chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ ở từng đơn vị./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý