Kế hoạch tổ chức kỷ niệm báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 ở Cửa Lò

Đăng ngày 18/06/2018

Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thị Dung vừa ký ban hành kế hoạch số:  115, ngày 08/06/2018 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/1925-21/6/2018.

21-6

Ảnh tư liệu: Đ/c Bí thư Thị ủy Cửa Lò Nguyễn Nam Đình cùng đại diện lãnh đạo Thị ủy-UBND thị xã chúc mừng Báo Nghệ An nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 /2017

Theo đó, UBND thị xã giao Phòng VHTT hướng dẫn UBND các phường, Trung tâm VHTT, các cơ quan, đơn vị, trường học triển khai các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/1925-21/6/2018; Phòng tài chính kế hoạch bố trí nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam

UBND thị xã giao cũng giao Trung tâm VHTT lên 10 băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính trung tâm Thị xã tạo không khí sôi động trong nhân dân hướng về kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/1925-21/6/2018. Đặc biệt, UBND thị xã giao Đài TT-TH mở đợt tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống truyền thanh từ thị xã đến phường về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, xây dựng phóng sự và đưa tin trên Đài PT-TH Tỉnh về các hoạt động hướng tới ngày kỷ niệm trên địa bàn thị xã; Xây dựng kế hoạch và lập dự trù kinh phí trình tổ chức các hoạt động Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 trình UBND thị xã xem xét, phê duyệt

Riêng UBND các phường, UBND thị xã giao mở đợt tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống truyền thanh của phường về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, xây dựng tin bài phát về các hoạt động hướng tới ngày kỷ niệm trên địa bàn; Mỗi phường lên 5 băng rôn khẩu hiệu, treo cờ tổ quốc, cờ vui tại trụ sở trên các trục đường trung tâm và trụ sở làm việc

    Phóng viên