Cửa Lò họp Ủy viên UBND thị xã phiên tháng 9 năm 2023

Đăng ngày 15/09/2023

Sáng 15/9, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức cuộc họp Ủy viên UBND thị xã phiên tháng 9 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, thực hiện dự toán ngân sách, công tác cải cách hành chính và kết quả hoạt động du lịch 9 tháng đầu năm 2023; kế hoạch thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo TTATXH trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Đồng chí Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Quang – Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Quang Tiêu – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQ thị xã cùng các đồng chí Ủy viên UBND thị xã Cửa Lò.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, tổng giá trị sản xuất toàn thị xã ước đạt 9.457 tỷ đồng, bằng 73,8% so với kế hoạch HĐND thị xã giao, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó nhà dịch vụ ước đạt 3.598 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2023 là 155,7 tỷ đồng, đạt 44,1% dự toán tỉnh giao; Tổng chi ngân sách theo Nghị quyết HĐND thị xã giao là 676,5 tỷ đồng. Văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo.

 Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được và hạn chế trong 9 tháng đầu năm, định hướng các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2023.

Đánh giá cao với những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã đề nghị các phòng, UBND các phường tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ để phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm. Trong đó tập trung triển khai các chương trình trọng điểm, đẩy mạnh thu ngân sách, cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị, xây dựng phương án, thủ tục đấu giá đất, thu hút các nguồn lực triển khai dự án phía Đông đường Bình Minh và các công trình trọng điểm trên địa bàn; tập trung thực hiện kế hoạch kích cầu du lịch mùa thấp điểm, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo TTATXH trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025…

                                                   Hữu Lương – Ngọc Ánh