Cửa Lò: Họp Uỷ viên UBND thị xã phiên tháng 3 năm 2024

Đăng ngày 19/03/2024

Sáng ngày 19/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức phiên họp Ủy viên UBND tháng 3/2024 để nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Cùng dự có đồng chí: Nguyễn Hồng Quang – Uỷ viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Đức Tình – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN thị xã; Các đồng chí Uỷ viên UBND thị xã cùng đại diện một số phòng, ban, ngành liên quan.

Hội nghị đã cho ý kiến về các nội dung quan trọng: Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 3 tháng đầu năm; Kế hoạch phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn năm 2024; Báo cáo công tác chuẩn bị Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024; Báo cáo kết quả thực hiện “Kế hoạch thực hiện chương trình hạ tầng đô thị” gắn với thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TƯ của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển thị xã Cửa Lò đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Báo cáo công tác quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, quản lý xây dựng; Báo cáo kết quả thực hiện vận hành hệ thống xử lý nước thải; Tiến độ khai thác quỹ đất.

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị, phòng ban liên quan, đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã đã cho chỉ đạo từng nội dung cụ thể: Đối với kết quả kinh tế – xã hội thực hiện 3 tháng đầu năm mặc dù gặp nhiều khó khăn khách quan, tuy nhiên, 3 tháng đầu năm, toàn hệ thống chính trị thị xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực, thắng lợi, toàn diện. Thị xã đã tổ chức cho nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, tiết kiệm. Công tác an sinh xã hội, chăm lo tết cho đối tượng chính sách đảm bảo. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, đạt 11,4%, nằm trong tốp đầu của tỉnh. Thu ngân sách từ đất đạt 27%. Các công trình hạ tầng được đầu tư trên địa bàn đang được triển khai quyết liệt, đồng bộ; Công tác chỉnh tranh đô thị phục vụ du lịch được thực hiện sớm, đồng bộ; Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông đảm bảo. Đồng chí chủ tịch yêu cầu các phòng, ban, đơn vị tiếp tục trên đà thực hiện tốt các nhiệm vụ 9 tháng còn lại, trước mắt cần tiếp tục tập trung cho công tác chỉnh trang hạ tầng đô thị phục vụ du lịch, đốc thúc các nhà thầu trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm phục vụ du lịch trên địa bàn, đặc biệt là dự án thi công mở rộng đường Bình Minh giai đoạn 2, đường 4 Thu Thuỷ, kè biển cố gắng hoàn thiện trước ngày 10/4. Giao các phường phụ trách quản lý phía Đông thông báo giá cả các dịch vụ du lịch, có cách thức quản lý đảm bảo phù hợp, đúng quy định pháp luật.

Chỉ còn ít ngày nữa là tổ chức chuỗi hoạt động Lễ hội Hoa Cúc Biển và chưa đến 1 tháng nữa, thị xã sẽ tổ chức Lễ hội khai trương du lịch biển Cửa Lò năm 2024, đây là sự kiện lớn khởi động năm du lịch, thu hút du khách về với Cửa Lò. Vì vậy, đồng chí chủ tịch Doãn Tiến Dũng yêu cầu phòng Văn hoá  thông tin, UBND các phường và các phòng, ban liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để lễ hội diễn ra thành công, góp phần quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch thị xã, tạo được dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách. Ngoài ra, cần tiếp tục tăng cường thực hiện đề án nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú, nhà hàng trên địa bàn, nâng cao chất lượng lao động phục vụ du lịch; Tập trung công tác tuyên truyền cho du lịch 2024.

Đối với các nhiệm vụ khác, Chủ tịch UBND thị xã Doãn Tiến Dũng yêu cầu cần tăng cường sự phối hợp thực hiện, rà soát, tổ chức lực lượng sao cho đảm bảo an toàn nhất trong công tác cứu hộ cứu nạn; tiếp tục tập trung thu ngân sách, quan tâm hơn đến công tác cải cách hành chính, tập trung giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy trình của pháp luật, đặc biệt quan tâm đến các vụ việc kéo dài, tồn đọng,…

Dương Tân – Duy Quý