Đại hội đại biểu MTTQVN phường Nghi Hải lần thứ VII nhiệm kỳ 2024 – 2029

Đăng ngày 19/03/2024

Sáng ngày 19/3, MTTQ VN phường Nghi Hải đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2024 – 2029. Các đ/c Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch UBMTTQ VN Thị xã Cửa Lò, Ngô Bình Sơn – Chánh văn phòng Thị uỷ, Trần Phan Long – Phó Ban tổ chức Thị uỷ, đại diện các ban Thị uỷ, chủ tịch UBMTTQ 7 phường, lãnh đạo Đảng uỷ – HĐND, UBND, trưởng các đoàn thể địa phương cùng 91 đại biểu đại diện cho khối MTTQ phường tham dự.

5 năm qua, các tầng lớp Nhân dân phường Nghi Hải có nhiều đóng góp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội của địa phương và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam các cấp. Công tác vận động tập hợp hội viên, đoàn viên đạt từ 65% – 97%. Tuyên truyền cho nhân dân phòng chống dịch covid – 19, vận động hàng ngàn suất quà cho lực lượng tuyến đầu, cho nhân dân vùng dịch,  phát huy nội lực chỉnh trang đô thị, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, tham gia ngày chủ nhật xanh, trồng và bảo tồn hoa cúc biển, vận động nhân dân đăng kí định danh điện tử, phối hợp tốt chương trình ngày hội tháng 10, các hoạt động văn hoá- văn nghệ TDTT do phường và thị xã tổ chức….Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu các cấp có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, đóng góp có hiệu quả vào sự tăng trưởng kinh tế của phường đạt từ trên 901 tỷ đồng đến gần 1.300 tỷ đồng, bình quân cả giai đoạn tăng 7,5%; giá trị gia tăng bình quân đầu người từ 72 triệu/người/năm lên 108triệu/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 23 hộ xuống còn 18 hộ năm 2024, hộ cận nghèo còn 98 hộ, giảm 54 hộ so với đầu nhiệm kỳ. Trong 5 năm qua, MTTQ Việt Nam phường phối hợp vận động nội lực trong Nhân dân đạt gần 12 tỷ đồng, hiến gần 500 m2 đất, sơn, sửa lại hơn 2000 m tường rào, huy động gần 2000 ngày công, làm mới gần 200 công trình, phần việc trên địa bàn dân cư. Vận động  100 % hộ gia đình lắp số nhà, lập 7 tổ, đội thu tự quản về môi trường, 7 đoạn đường tự quản xanh, sạch, đẹp. Phát huy tốt vai trò MTTQ Việt Nam trong thực hiện phong trào xây dựng gia đình, dòng họ văn hóa. Đến cuối nhiệm kỳ, phường Nghi Hải có 98 % gia đình được công nhận danh hiệu văn hóa, 100% khối giữ vững được danh hiệu văn hóa; công nhận thêm 03 dòng họ văn hoá.

Ngoài đánh giá kết quả của 5 năm qua, Đại hội đại biểu MTTQVN phường Nghi Hải lần thứ VII nhiệm kỳ 2024 – 2029 cũng đã đề ra 10 nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới. Với quyết tâm “ Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, khát vọng phát triển” nhiệm kỳ 2024 – 2029, MTTQ phường Nghi Hải sẽ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động mặt trận vì mục tiêu xây dựng phường Nghi Hải đạt chuẩn văn minh đô thị,giàu mạnh và văn minh.

Đại hội lần này đã hiệp thương cử 35 đ/c vào Uỷ viên uỷ ban và Ban thường trực UBMTTQ phường Nghi Hải khoá VII, nhiệm kỳ 2024-2029, đ/c Ngô Trung Dũng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBMTTQ phường nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ VN Thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2024- 2029./.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh