Cửa Lò: Học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX

Đăng ngày 21/12/2020

Sáng ngày 21/12, Ban thường vụ Thị ủy Cửa Lò tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho đội ngũ cán bộ cốt cán Thị xã và cơ sở. Dự hội nghị có các đ/c Nguyễn Thị Kim Chi – UVBTVTU, Bí thư Thị ủy, Lê Thanh Long – Phó bí thư thường trực Thị ủy – Chủ tịch HĐND Thị xã, Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND Thị xã.

Tại hội nghị, các đại biểu được tiếp thu nội dung  của 2 chuyên đề về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở Đảng bộ Tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, giai đoạn 2020 – 2025 và chuyên đề Phát triển kinh tế, xã hội, Quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại ở Tỉnh Nghệ An lần thứ XIX,giai đoạn 2020 – 2025.

Đây là những vấn đề trọng tâm, cơ bản của Nghị quyết Đại hội, Ban thường vụ Thị ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình một cách hiệu quả, thiết thực. Các cấp ủy Đảng cần có kế hoạch triển khai quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hộị…trên địa bàn triển khai Nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy đến đông đảo các tầng lớp nhân dân để mọi người hiểu, hưởng ứng và ủng hộ, góp phần tổ chức thắng lợi thực hiện Nghị quyết, đồng thời phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi.

Việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ cốt cán ở Thị  xã và cơ sở nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết. Qua đó, thống nhất, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng và triển khai chương trình hành động cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp./.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh