Cửa Lò: Hoàn thành 100% đơn vị hợp nhất văn phòng Đảng ủy – HĐND – UBND phường

Đăng ngày 03/07/2018

Chiều ngày 3/7/2018, phường Nghi Thủy – Thị xã Cửa Lò tổ chức lễ công bố quyết định hợp nhất văn phòng Đảng ủy – HĐND – UBND  phường. Đây là đơn vị cuối cùng của Thị xã Cửa Lò hoàn thành việc hợp nhất.

ln

Tại buổi lễ, phường Nghi Thủy đã công bố quyết định số 66 – QĐ/ĐU hợp nhất văn phòng Đảng ủy với văn phòng HĐND – UBND thành văn phòng Cấp ủy – chính quyền phường Nghi Thủy. Nghi Thủy là đơn vị cuối cùng trên địa bàn Thị xã hoàn thành việc hợp nhất về việc thực hiện Nghị quyết hội nghị làn thứ sáu của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.”

ln1

ln2

ln3

Dịp này, đại diện văn phòng cấp ủy – chính quyền đã lên nhận quyết định và hoa chúc mừng của Đảng ủy, UBND phường Nghi Thủy./.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh