Cửa Lò hỗ trợ đào tạo nghề cho người dân (Phát sóng NTV:09/11/2019)

Đăng ngày 13/11/2019

Nhằm tạo điều kiện để người dân có nghề và có việc làm ổn định, những năm qua ngoài công tác tuyên truyền,thị xã Cửa Lò còn thực hiện tốt Đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho bà con nông dân. Từ đó, giúp người lao động có việc làm, tăng thu nhập cho gia đình.