Cửa Lò: Giao ban công tác Tài nguyên và môi trường quý II năm 2015

Đăng ngày 17/07/2015

Hopsoket TNMT

Trong 6 tháng đầu năm 2015, công tác tài nguyên môi trường trên địa bàn Thị xã Cửa Lò đã thực hiện đạt kết quả tốt. Về công tác quản lý đất đai, đã có 105 giấy chứng nhận QSDĐ được cấp mới, tổ chức đấu giá 48 lô đất thuộc quy hoạch dân cư với số tiền 17,6 tỷ đồng. Công tác quản lý môi trường, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, biển và hải đảo được quan tâm thực hiện. Thị xã đã tiến hành xóa bỏ các điểm tập kết rẫ bất hợp lý trên đường Bình Minh, huy động hơn 2000 học sinh, sinh viên và cán bộ, công nhân viên chức trên địa bàn Thị xã tham gia tổng vệ sinh. 100% nhà hàng, ki ốt biển đã trang bị thùng đựng rác đúng mẫu quy định.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại hội nghị này vấn đề được các đại biểu quan tâm thảo luận là xây dựng các phương án để thực hiện tốt nhiệm vụ trong quý III năm 2015. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện tốt việc dồn điền đổi thửa trên địa bàn, công tác kê khai, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và làm tốt công tác bồi thường GPMT và tái định cư theo đúng thời gian quy định./.

Mỹ Hạnh – Tạ Nhật