Cửa Lò đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX.

Đăng ngày 13/10/2020

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, trang nghiêm để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, dự kiến sẽ được diễn ra trong vòng 3 ngày (từ ngày 16/10/2020 đến ngày 18/10/2020) tại thành phố Vinh sắp tới, thời gian qua, UBND Thị xã Cửa Lò đã tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội.

Theo đó, Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông thị xã đã tổ chức tuyên truyền trực quan rộng rãi như: lên 20 băng rôn khẩu hiệu theo nội dung tuyên truyền đại hội trên các trục đường khu vực trung tâm thị xã, tu sửa các cụm panô, áp phích, treo băng rôn, cờ tổ quốc, cờ đảng, khẩu hiệu trên các trục đường chính, quảng trường Bình Minh. Ngoài ra, dịp này Trung tâm còn tăng cường thời lượng tuyên truyền đại hội Đảng các cấp trên sóng phát thanh Thị xã và hệ thống truyền thanh cơ sở. Các phường cũng đã tổ chức tuyên truyền trực quan băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn tại trục đường dân cư, các cơ quan doanh nghiệp, trường học, nhà văn hóa và vận động nhân dân treo cờ chào mừng đại hội. Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân để tổ chức thành công đại hội Đảng bộ tỉnh nhà, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dương Tân