Công điện về phòng chống bão số 7 của UBND thị xã Cửa Lò

Đăng ngày 13/10/2020