Cửa Lò: Đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc với cử tri Nghi Thu

Đăng ngày 19/06/2015

z CTNthu

Trước khi bước vào hội nghị, các cử tri phường Nghi Thu đã được đại biểu HĐND các cấp đã thông báo về chương trình, nội dung kỳ họp thứ 14 HĐND Tỉnh khoá 16 và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 12 HĐND Thị xã khoá IV. Đồng thời báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện Nghị Quyết HĐND Tỉnh và Nghị Quýêt HĐND Thị xã  về nhiệm vụ KT – XH, QPAN 6 tháng đầu năm 2015. Cùng với đó đã có 11 ý kiến 21 vấn đề mà cử tri đã chất vấn các đại biểu, trong đó nhiều vấn đề được cử tri quan tâm như: việc nâng cấp mở rộng tuyến đường Sào Nam, chế độ trợ cấp cho cán bộ khối xóm còn thấp, tiền đền bù hoa màu cho dân còn chậm, chất lượng một số công trình còn kém.

Tại hội nghị, đại biểu HĐND các cấp đã giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền, và những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được giải trình HĐND Tỉnh xem xét, giải quyết trong kỳ họp tới./.

Mỹ Hạnh  – Ngọc Ánh