Chi bộ NHCSXH Thị xã Cửa Lò: Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đăng ngày 19/06/2015

zz CS

Tuy gặp nhiều khó khăn về nguồn lực, vật lực song nhiệm kỳ qua chi bộ đã tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Tốc dộ tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ bình quân hàng năm 6,3%, tăng gấp 1,3 lần so với mục tiêu đại hội II đề ra. Triển khai cho vay có hiệu quả 8 chương trình tín dụng, đến cuối nhiệm kỳ dư nợ đạt 105 tỷ đồng, tăng gấp 6,3 lần so với đầu nhiệm kỳ. Công tác xây dựng Đảng ngày càng được tăng cường, hàng năm chi bộ được xếp loại chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị liên tục đạt được danh hiệu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát huy những kết quả đã đạt được, đại hội chi bộ Ngân hàng CSXH Thị xã Cửa Lò lần thứ III nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiếp tục tập trung lãnh đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ hàng năm của Ngânh hàng CSXH Việt Nam, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. Xây dựng đơn vị phát triển toàn diện, vững chắc, giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh và các tổ chức đoàn thể vững mạnh, xuất sắc./.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh