Cửa Lò công nhận 18 đơn vị đạt tiêu chuẩn “ An toàn về An ninh trật tự”

Đăng ngày 05/11/2014

Uỷ ban nhân dân thị xã vừa ban hành Quyết định số 3779, ngày 21/10/2014  về công nhận các cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “ An toàn về An ninh trật tự” năm 2014

Theo đó, toàn thị xã đã có 18 cơ quan, đơn vị và 4 phường được Ủy ban nhân dân Thị xã ra quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn “ An toàn về An ninh trật tự” trong đợt này.

 4 phường được công nhận nói trên gồm có: Phường Thu Thủy, Nghi Hương, Nghi Hải và phường Nghi Thu.

Khối hành chính sự nghiệp là khối có nhiều đơn vị nằm trong danh sách này, tiêu biểu có các cơ quan như:  cơ quan Thị ủy, UBND thị xã, cơ quan khối dân, Đài truyền thanh-truyền hình, Kho bạc nhà nước, Bệnh viện đa khoa, Tòa án, Viện kiệm sát, Chi cục thi hành án..

Khối doanh nghiệp  chỉ  có Ngân hàng nông nghiệp Thị xã và Công ty Golf biển Cửa Lò nằm trong danh sách này.

Mục đích của việc ban hành quyết định công nhận 18 cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “ An toàn về An ninh trật tự” năm 2014 nói trên là nhằm thực hiện Quyết định số 79, ngày 02/11/2012 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Nghệ An về quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “ An toàn về An ninh trật tự”, góp phần nâng cao năng lực, nhận thức về công tác an toàn, an ninh trật tự trong cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

                                                                             Khắc Giang