UBND thị xã Cửa Lò giao ban tháng 11/2014

Đăng ngày 05/11/2014

Sáng nay: 5/11/2014, Ủy ban nhân dân TX Cửa Lò tổ chức cuộc họp giao ban giữa các phòng, ngành, đơn vị và 7 phường để đánh giá công tác trong tháng 10 và một số nội dung trọng tâm trong thời gian qua, triển khai công tác tháng 11 và một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Đ/c Doãn Tiến Dũng-Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò chủ trì hội nghị. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Trần Thị Thanh Thủy và Ủy viên thường trực HĐND thị xã Ngô Bình Sơn.

Trong tháng 10/2014, các phòng, ban, ngành, đơn vị, phường xã ở Cửa Lò đã tập trung toàn bộ nhân vật lực để triển khai tốt các hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh ..Đến nay, các chỉ tiêu về KT-XH của năm 2014 so với kế hoạch cơ bản đã đạt và vượt, nằm trong tốp 1 được Tỉnh đánh giá cao; Thu ngân sách  đạt 189 tỷ đồng; Bảo vệ thành công các chỉ tiêu KT-XH, đầu tư năm 2015 và đầu tư trung hạn giai đoạn 2015-2016; Tranh thủ tốt các nguồn lực đầu tư của Trung ương và Tỉnh; Văn hóa xã hội, nhất là công tác đầu tư cơ sở vật chất cho các Trường học và 2 Trạm y tế Nghi Hương, Nghi Hòa đảm bảo đúng tiến độ..

Sau khi nghe báo cáo công tác tháng 10, nhiệm vụ tháng 11/2014 của Văn phòng HĐND-UBND, các phát biểu của đại diện các phòng, đơn vị và phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã, thường trực HĐND thị xã; Đ/c Doãn Tiến Dũng-Chủ tịch UBND thị xã đã kết luận buổi giao ban và giao nhiệm vụ, đồng thời nhắc nhở các phòng, đơn vị có liên quan tập trung làm tốt một số nội dung trọng tâm trong tháng 11/2014 và thời gian tới như:Tiếp tục rà soát và hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH, chuẩn bị cho công tác tổng kết năm 2014, triển khai nhiệm vụ 2015, trước mắt là phục vụ tốt các cuộc tiếp xúc cử tri và Kỳ họp thứ 11 của HĐND thị xã; Tổ chức tốt buổi đối thoại với linh mục và các chức sắc tôn giáo về vấn đề đất đai ở giáo họ Mai Lĩnh; Tổng kết công tác du lịch 2014 và triển khai các nhiệm vụ du lịch 2015; Hướng dân ngư dân hoàn thành các thủ tục để vay vốn vươn khơi theo chủ trương của chỉnh phủ; Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; Tổ chức các hoạt động ngày Đại đoàn kết toàn dân 18/11, đặc biệt là tại 12 khối dân cư được lựa chọn trên toàn Thị xã; Tổ chức tốt ngày Chủ nhật xanh: 16/11 tại Khối Hiếu Hạp-Phường Nghi Thu; Tập trung triển khai các công trình trọng điểm; Giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; Vận động CBVC-LĐ trên toàn Thị xã đóng góp để xây dựng cơ sở hạ tầng..

                                                                    Khắc Giang