Cửa Lò chuyển biến toàn diện khi thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa(Phát sóng NTV: 14/9/2020)

Đăng ngày 14/09/2020

Qua 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thị xã Cửa Lò ghi nhận nhiều kết quả và tạo chuyển biến toàn diện trong mọi mặt đời sống, góp phần làm thay đổi diện mạo địa phương.