Cửa Lò chung tay thực hiện đề án bảo vệ môi trường

Đăng ngày 10/03/2017

Đề án “Thu gom vân chuyển rác thải sinh hoạt tại nguồn” là một đề án quan trọng, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn Thị xã Cửa Lò luôn xanh, sạch, đẹp, văn minh. Tuy nhiên, để triển khai đề án một cách hiệu quả, rất cần sự quan tâm của các cấp ngành, địa phương và đặc biệt là sự chung tay của tất cả người dân trên toàn Thị xã.

 030

Tuyến đường Nguyễn Sinh Cung, phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò – một trong những tuyến đường du lịch trọng điểm của Thị xã. Trước đây, trên tuyến đường này đã hình thành nên các điểm tập kết rác lâu năm, làm ảnh hưởng đến môi trường và mất mỹ quan đô thị. Bằng sự quyết liệt vào cuộc của chính quyền địa phương, sau hai tháng triển khai ba điểm tập kết rác thải trên tuyến đường Nguyễn Sinh Cung đã được dẹp bỏ. Điều này, đã góp phần giúp cho những người dân sống xung quanh các khu vực này giảm được tình trạng ô nhiễm môi trường.Bà Phùng Thị Như Hoa, Khối 13 phường Nghi Hương – Thị xã Cửa Lò nói: “Trước đây khi mà bãi rác để ở đây thì nói chung là người ta vứt lung tung, chó chết, gà chết này, rác bừa bãi lắm, rất là ảnh hưởng đến môi trường xung quanh đây nhất là các hộ sống xung quanh đây váo mùa gió to nó thổi vào nhà rất khó chịu. Nhưng từ khi xóa xong cái bãi rác đến giờ thì đời sống yên ổn, sạch sẽ hơn.”

rac

Với mục tiêu, thu gom, vận chuyển, xử lý triệt để 98% rác thải sinh hoạt trên địa bàn Thị xã, đồng thời nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư và các tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn Thị xã Cửa Lò luôn xanh, sạch, đẹp, văn minh đáp ứng cho phát triển du lịch bền vững. Ngày 25/5/2016, UBND Thị xã đã ban hành đề án “Thu gom vân chuyển rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thị xã Cửa Lò giai đoạn 2016 – 2020.” Xác định đây là một vấn đề cấp thiết, cần phải triển khai một cách quyết liệt đồng bộ, và sự chung tay của tất cả cộng đồng. Chính vì vậy, ngay sau khi đề án được ban hành, tât cả 7/7 phường trên địa bàn Thị xã đã có nhiều giải pháp trong triển khai thực hiện đề án.Ông Lê Anh Tuấn – Phó chủ tịch UBND phường Nghi Hòa – Thị xã Cửa Lò cho biết: “Sau khi có đề án của Thị xã ban hành thì chúng tôi đã chon điểm thu gom rác tại đơn vị Liên Hòa gồm có bốn đơn vị là: Tân Phúc, Liên Hòa, Tây Nam và Bắc Hòa làm một điểm để thu gom. Thì bước đầu chúng tôi thấy là làm theo cái đề án của Thị xã ban hành thì việc vận chuyển rác đạt đảm bảo thời gian, thứ hai nữa là không có rác tồn đọng gây ô nhiễm môi trường tại khu dân cư.”

Bằng việc xây dựng các mô hình điểm, kêu gọi sự vào cuộc của các đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện đề án thông qua các hình thức sinh hoạt của chi hội, của đoàn thể…Đặc biệt là đổi mới phương thức thu gom rác tại các khu dân cư theo hương ước, quy ước của cụm dân cư, trong đó chú trọng đến việc thu gom lưu giữ tại khuôn viên gia đình, không được đưa ra đường làm mất mĩ quan đô thị. Vì vậy, ở các khối dân cư đã hình thành nên tổ thu gom rác theo định kỳ, và các vệ sinh viên sẽ gom rác tận các hộ gia đình theo thời gian ấn định. Bà Nguyễn Thị Xuân, Khối Tân Phúc – phường Nghi Hòa – Thị xã Cửa Lò nói: “Hàng tuần thì vào thứ 4, và thứ 7 nhà chị đi vào từng nhà một, nếu như nhà nào đưa ra rồi thì nhà chị lấy, còn nhà nào chưa đưa ra thì nhà chị kêu vô tận nhà lấy rồi là om lại đưa xe đổ tận bãi để tập kết.”

don-rac-mua-he

Cửa Lò hiện có khoảng 6 vạn dân, hàng trăm khách sạn, nhà nghỉ…việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt là vấn đề cấp thiết của Thị xã. Việc triển khai đề án này đạt hiệu quả, sẽ góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn Thị xã và đáp ứng cho ngành du lịch phát triển. Chính vì vậy, trong thời gian tới để thực hiện đề án đạt hiệu quả cao, Thị xã sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để nhân rộng các mô hình điển hình.Ông Phan Văn, Phó trưởng phòng Tài Nguyên – Môi trường, UBND Thị xã Cửa Lò cho biết: “Trong thời gian tới phòng có định hướng là phải chỉ đạo thật sát tại các khối trên địa bàn của mỗi phường, và lấy mỗi phường một khối thuận lợi nhất về mặt đời sống về mặt ý thức chấp hành và chỉ đạo sát để làm mô hình điểm để rồi từ đó thực hiện. Và khi thực hiện tốt rồi thì chúng tôi lấy mô hình điểm đó để nhân rộng ra cho toàn phường, và tại mỗi khối mỗi cụm dân cư có cách làm riêng để cho phù hợp với điều kiện của từng khối về kinh tế, xã hội, về nhận thức, trong đó có những cách làm để đảm bảo việc thu gom rác thật triệt để.”

Đề án “Thu gom vân chuyển rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thị xã Cửa Lò giai đoạn 2016 – 2020” hiện nay mới chỉ triển khai thực hiện được 9 tháng. Để đề án mang lại hiệu quả cao, mong rằng, trong thời gian tới không chỉ có sự vào cuộc của các cấp ngành liên quan, mà chính mỗi người dân trên địa bàn Thị xã cũng cần phải tự mình nâng cao hơn nữa trong việc bảo vệ môi trưởng, bởi đó là cách để bảo vệ cuộc sống của chính mình./.

 

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh