Đạo diễn phim ‘Kong: Skull Island’ sẽ được chọn làm đại sứ du lịch Việt Nam

Đăng ngày 10/03/2017

Chiều 9/3, Hội đồng xét bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020 của Bộ VH,TT&DL đã bỏ phiếu 100% đồng ý trình Bộ trưởng Bộ VH, TT & DL bổ nhiệm đạo diễn Jordan Vogt-Roberts trở thành đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Dự kiến, nếu được Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch Việt Nam, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts sẽ được mời đến nhận quyết định vào ngày 13/3, tại Bộ VH,TT&DL.

Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts.
Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts sẽ là nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên trở thành Đại sứ Du lịch Việt Nam. Ảnh internet

Theo ông Nguyễn Thái Bình – Chánh Văn phòng Bộ VH,TT&DL công việc trước mắt  là cần đưa ra kế hoạch công việc, nhiệm vụ cụ thể cho đạo diễn phim Kong: Skull Island trên cương vị của một Đại sứ du lịch Việt Nam.

“Điều đáng mừng là đạo diễn Jordan Vogt-Roberts đã tự nguyện làm đại sứ du lịch Việt Nam. Ông ấy đã có những phát ngôn rất thiện chí về du lịch, con người và đất nước chúng ta ở những buổi ra mắt của bộ phim. Hy vọng, cùng với hiệu ứng của bộ phim bom tấn Kong: Skull Island, du lịch Việt Nam sẽ thu hút được nhiều du khách nước ngoài hơn nữa”, người phát ngôn chính thức của Bộ VH,TT&DL cho biết.

Nếu được Bộ VH-TT&DL đồng ý, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts sẽ là nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên trở thành Đại sứ Du lịch Việt Nam.

Theo Quy chế Bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiêu chuẩn, hoạt động, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam có quy định rõ: “Đại sứ Du lịch Việt Nam là danh hiệu danh dự do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm cho cá nhân hội đủ điều kiện phù hợp cho công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến hình ảnh du lịch Việt Nam.

Đạo diễn Vogt-Roberts đã dành những tình cảm tốt đẹp đối với Việt Nam, đặc biệt với các cảnh quay tại Quảng Bình
Đạo diễn Vogt-Roberts đã dành những tình cảm tốt đẹp đối với Việt Nam, đặc biệt với các cảnh quay tại Quảng Bình. Ảnh internet

Đại sứ Du lịch Việt Nam làm việc theo nhiệm kỳ và thực hiện việc quảng bá, tuyên truyền cho du lịch Việt Nam thông qua các loại hình hoạt động công chúng, truyền thông, báo chí, nghệ thuật, nhiếp ảnh và các loại hình hoạt động khác hướng đến công chúng”.

Ngoài ra, tiêu chuẩn để một công dân nước ngoài trở thành Đại sứ du lịch Việt Nam bao gồm các nội dung: Là công dân nước sở tại, có tình cảm và gắn bó với Việt Nam, lý lịch nhân thân tốt, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và những quy định của nước sở tại; Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, trung thực, gương mẫu, trách nhiệm, có đủ điều kiện về sức khỏe; Có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực hoạt động của mình, có thành tựu nổi bật trong hoạt động nghề nghiệp, xã hội tại nước sở tại, có đóng góp tích cực cho Việt Nam; Có khả năng trình bày, tuyên truyền trước công chúng nước ngoài bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ nước sở tại; Có khả năng vận động tài chính từ những nguồn lực xã hội phục vụ cho công tác xúc tiến và quảng bá du lịch Việt Nam; Tự ứng cử hoặc được cá nhân, tổ chức khác giới thiệu ứng cử Đại sứ Du lịch Việt Nam.

Theo VOV