Phóng sự: Cửa Lò thu hút du khách nhờ có sự chuẩn bị tốt cơ sở hạ tầng và các dịch vụ du lịch năm 2022

Đăng ngày 10/04/2022